T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Terme 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi

Personel Listesi


Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü (Lisans) mezunudur. 2017 yılından itibaren Terme 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesinde Kütüphane Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

 
      

        
Ünvan

 Ad-Soyad

 E-posta

 Kütüphaneci Filiz ÖNDER filiz.onder@kulturturizm.gov.tr